زمام صادرات آبزیان خوزستان در دست دلالان عراقی!

خورنا: رییس اتحادیه پرورش‌دهندگان ماهی خوزستان گفت: متاسفانه به دلیل این‌که مدیریت خوبی در زمینه ساماندهی صادرات آبزیان اعمال نشده، زمام صادرات آبزیان به دست دلالان عراقی افتاده است.

سیدمصطفی موسوی ایسنا عنوان‌کرد: در روزهای گذشته بازار صادرات آبزیان دچار نوسانات غیر واقعی ارزی شده است.
وی افزود: چون بازار صادرات آبزیان به دست‌ دلالان عراقی می‌چرخد، با هر نوسان ارزی قیمت آبزیان تحت تاثیر نوسانات قرار می‌گیرد.
رییس اتحادیه پرورش‌دهندگان ماهی خوزستان بیان‌کرد: چنانچه شرایط فعلی به این شکل ادامه پیدا کند، پرورش‌دهندگان خوزستانی متضرر می‌شوند.
موسوی تصریح‌کرد: در حال حاضر آبزی‌پروران، آبزیان را برداشت و در بازار عرضه می‌کنند اما قیمت ثابت است و نرخ مناسبی برای فروش وجود ندارد.
وی خاطرنشان‌کرد: هفته گذشته حداقل قیمت برای فروش آبزیان تعیین شد اما متاسفانه اکنون ماهی با ۲۵ درصد زیرقیمت مصوب به فروش میرسد.
رییس اتحادیه آبزی‌پروران خوزستان یادآورشد: در حال حاضر هر کیلوگرم ماهی کپور ۷۵۰۰ تومان، هر کیلوگرم ماهی فیتوفاک و بیگ‌هد ۳۲۰۰ تومان و هر کیلوگرم ماهی سفید ۸۵۰۰ تومان است.