چهره‌های اصلی دولت روحانی، مشخص شدند

خورنا: رئیس جمهور منتخب را در جلسه دیروز مجلس، ۱۸ نفر همراهی کردند. ناظران سیاسی این ۱۸ نفر را مردان اصلی دولت آینده می دانند.

به گزارش خورنا ؛ او در این جلسه غیر رسمی چهره‌هایی را که از آنها به عنوان اعضای بالقوه کابینه‌اش یاد می‌شود، به همراه داشت و در سخنان خود هم از لزوم قانونگرایی و همکاری مجلس و دولت حرف زد.

او خود را فرزند مجلس خواند اما در عین حال تاکید کرد که بر اساس قانون اساسی، دولت باید برنامه‌ریزی و اجرا کند.

روحانی را هنگام ورود به صحن بهارستان محمدباقر نوبخت، حسین فریدون، علی ربیعی، محمدجواد ظریف، حسام‌الدین آشنا، اکبر ترکان، سیدمحمود علوی، محمدرضا نعمت‌زاده، زمانی‌نیا، علی عسگری، مرتضی بانک، فروزنده، محمود واعظی، محمد شریعتمداری، محمدرضا صادق، اسحاق جهانگیری‌، محمد نهاوندیان و حجت‌الاسلام یونسی ‌همراهی می‌کردند.