پتروشیمی شهید تندگویان واحد نمونه وزارت نفت شد

خورنا: پتروشیمی شهید تندگویان برای دومین سال متوالی به عنوان یکی از واحدهای نمونه وزارت نفت در مراسم یادواره شهید رجایی معرفی شد.

به گزارش خورنا به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، در مراسمی که به منظور تقدیر از کارکنان، مدیران و واحدهای نمونه صنعت نفت کشور با حضور وزیر نفت و مدیران عامل ۴ شرکت اصلی وزارت نفت برگزار شد پتروشیمی شهید تندگویان در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی و اختصاصی بعنوان یکی از شرکت های برتر وزارت نفت معرفی شد.

در این مراسم، محمدقلی یونسی، مدیرعامل مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان لوح تقدیر مدیر شرکت برتر را از وزیر نفت دریافت کرد.

همچنین دراین مراسم مهندس مازیار معدولی بهبهانی، سرپرست مهندسی فرآیند کارخانه PTA1 پتروشیمی شهید تندگویان بعنوان کارمند نمونه ملی صنعت نفت معرفی شد.

قابل ذکر است که شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در سال گذشته به عنوان واحد برتر وزارت نفت به جشنواره کشوری شهید رجائی معرفی و موفق شد در ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی عنوان شرکت برتر کشور را بدست آورد.