اکبر اعلمی هم اعلام کاندیداتوری کرد

خورنا: اکبر اعلمی نماینده مجلس ششم و یکی از چهره های شاخص اصلاح طلب امروز در راهروهای مجلس اعلام کاندیداتوری کرد.

اعلمی گفت:بنده به عنوان یک چهره مستقل با شعار احیای منشور نوفل لوشاتو وارد انتخابات می شوم.