محکومیت ۲ میلیارد تومانی قاچاقچی پیاز در خوزستان

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان از محکومیت ۲۰ میلیارد ریالی قاچاقچی ۳۱ هزار کیلوگرم پیاز خبر داد.

به گزارش خورنا و به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی مهدی طیبی گفت: پرونده قاچاق ۳۱ هزار و ۹۱۰ کیلو گرم پیاز در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان دشت آزادگان رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و محرز شدن تخلف انتسابی، علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۱۷ میلیون ریال محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان بیان کرد: شعبه همچنین با توجه به اینکه ارزش خودرو حامل کمتر از ارزش کالای قاچاق، ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال معادل ارزش خودرو به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت ۲۰ میلیارد و ۵۱۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

طیبی در پایان تصریح کرد: بازرسان گمرک مرز چذابه این محموله را کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی دشت آزادگان ارسال کردند.