سقف کلیسای تاریخی مسجدسلیمان به عنوان ضایعاتی فروخته شد!

سرپرست اداره میراث ‌فرهنگی مسجدسلیمان گفت: کلیسای تاریخی نمره چهل مسجدسلیمان تعمدا به حال خود رها شده تا تخریب شود و طی سالیان گذشته نیز سقف آن به عنوان ضایعاتی فروخته شد.

به گزارش خورنا ایوب سلطانی سرپرست اداره میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی مسجدسلیمان می‌گوید: این کلیسای تاریخی به تعمد رها شده است زیرا با توجه به وضعیت فعلی کلیسا و عدم مرمت و استحکام‌بخشی مساوی با تخریب و ساخت یک بنای جدید به جای این کلیسای تاریخی است.

وی با اشاره به این‌که در سال‌های گذشته با پیگیری مستمر دوستداران میراث فرهنگی اولین شورای حقوق عامه از سوی دادستان مسجدسلیمان با موضوع تعیین تکلیف این اثر تاریخی برگزار شد یادآور شد: پس از بررسی مدارک لازم مشخص شد که شورای خلیفه‌گری ارامنه طی قولنامه‌ای در دفترخانه این کلیسا را به شرکت مخابرات واگذار کرده است‌.

سلطانی اضافه کرد: دادستان وقت مسجدسلیمان نیز شرکت مخابرات را مکلف کرد تا زمان تعیین تکلیف این بنا یک نگهبان برای حراست استخدام کند که تبدیل به پاتوق معتادان و زباله‌دان نشود اما شرکت مخابرات به هیچ‌ یک از تکالیف تعیین شده عمل نکرد.

سرپرست اداره میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی مسجدسلیمان ادامه داد: در سال‌های گذشته رئیس شرکت مخابرات سقف کلیسای تاریخی «نمره چهل» را به عنوان ضایعاتی فروخت!

وی در پایان با اشاره به نامه‌نگاری‌هایی که اداره میراث ‌فرهنگی مسجدسلیمان با شورای خلیفه‌گری به عنوان متولی اصلی برای حفاظت و جلوگیری از تخریب این کلیسای تاریخی داشته است گفت: گویا قرار نیست هیچ یک از نامه‌ها و درخواست‌ها به نتیجه برسد تا زمانی که این بنای تاریخی به طور کامل تخریب و طبق برنامه قبلی شرکت مخابرات ساختمان جدیدی به جای آن ساخته شود.