مجوز کشت تابستانه شلتوک در ۱۱۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان صادر شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور مجوز کشت تابستانه شلتوک در ۱۱۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی حوضه‌های آبریز کارون، دز، کرخه و مارون خبر داد.

به گزارش خورنا مجید نبی‌پور گفت: برای کشت تابستانه به هر میزانی که سازمان آب و برق مجوز صادر کند و بر اساس الگوی کشت، برش شهرستانی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به پر شدن سد دز گفت: محدودیتی برای کشت تابستانه در حوضه دز و کارون وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اعلام کرد: در نشست وزارت نیرو، مقرر شد کشت شلتوک در حوضه کرخه و مارون به علت کم آبی انجام نشود ولی با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، اجازه کشت در ۱۱۱ هزار هکتار داده شد.

نبی‌پور ادامه داد: همچنین مجوز کشت تابستانه ۶۹ هزار هکتار ذرت، ۲۷ هزار هکتار حبوبات، ۲۰هزار هکتار سبزی و صیفی، چهارهزار و ۷۰۰ هکتار سورگون و ۲۰ هزار و ۸۵۰ هکتار کنجد داده شد که برش حوضه‌ای و شهرستانی برای آنها داده شد.

وی اظهار کرد: همچنین آب گیاهان دائمی مانند ۱۰ هزار هکتار یونجه، ۲۰ هزار هکتار باغات و تاکستان‌ها و ۴۰ هزار هکتار نخیلات نیز باید تامین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به مشکل آب حوضه مارون و کرخه برای کشت تابستانه توضیح داد: پس از نشست‌های مختلف و ارزیابی‌های صورت گرفته مقرر شد در حوضه کرخه، هر کشاورز حدود سه هکتار کشت معیشتی شلتوک انجام دهد.

نبی‌پور تاکید کرد همچنین مجوز کشت معیشتی شلتوک در حدود ۱۳ هزار هکتار از اراضی حوضه کرخه و پنج هزار هکتار از اراضی حوضه مارون صادر شد.

وی در پایان بیان کرد: سد گتوند در حوضه کارون است و محدودیت کشت ندارد.