صدور احکام ‌متهمان‌ پرونده فساد مالی در بندر امام

رئیس دادگستری بندر امام خمینی از صدور احکام قطعی دو عضو هیئت مدیره انجمن صنفی حمل و نقل جاده‌ای این شهرستان به اتهام فساد مالی خبر داد.

به گزارش خورنا عزیزمراد حسین‌پور امروز یکشنبه ششم خرداد ۱۴۰۳ با اعلام این خبر گفت: سال ۱۴۰۰ شکایتی توسط اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در حوزه حمل‌و نقل پایانه بار بندر امام خمینی(ره) علیه سه نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی حمل و نقل جاده‌ای این شهرستان، وصول شد.

وی تصریح کرد: باتوجه به اتهام تحصیل مال نامشروع، خیانت در امانت و اختلاس در دادسرای بندر امام خمینی(ره) برای متهمان، پس از بررسی اسناد و مدارک، اظهارات شهود و شکایت کنندگان حقیقی و حقوقی، گزارش ضابطان قضایی، نظرهای کارشناسان قضایی و طی شدن فرآیند آیین دادرسی، حکم متهمان توسط رئیس محترم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری این شهرستان صادر که این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان نیز تایید شد.

رئیس دادگستری بندر امام خمینی ادامه داد: رئیس و معاون انجمن صنفی حمل و نقل جاده‌ای بندر امام خمینی(ره)، به‌عنوان متهمان ردیف اول و دوم این پرونده و پس از رد مال به شکات، طبق مواد ۲ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی، به دو سال حبس تعزیری و نیز دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی، محکوم شدند.

حسین‌پور در پایان افزود: در خصوص متهم ردیف سوم پرونده نیز طبق ماده ۴ قانون آیین دادرسی و اصل ۳۷ قانون اساسی، حکم برائت از اتهامات وارده، صادر شد.