ارجاع گزارش تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار به قوه قضائیه

با موافقت مجلس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروند کنار به قوه قضائیه ارجاع می‌شود

به گزارش خورنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه یکم خرداد ۱۴۰۳ گزارش نهایی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار از سال ۱۳۸۵ تاکنون را بررسی کردند و در نهایت بر اساس ماده ۲۱۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس این گزارش را جهت رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع دادند.

ولی الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ضمن قرائت گزارش نهایی تحقیق و تفحص، بیان کرد: این گزارش در سه بخش تهیه شده اما به دلیل کمبود وقت، اهم مواردی که در آن تخلف صورت گرفته است را قرائت می‌کنم. عدم نظارت و کنترل بر ضوابط شهرداری، تراکم فروشی خارج از ضوابط، عدم رعایت طرح تفصیلی، عدم رعایت قانون در برج سازی و تاخیر در پروژه های عمرانی از تخلفات شهرداری آبادان و اروندکنار بوده است.

متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری آبادان و اروندکنار در فایل زیر قابل مشاهده است:

۶۳۰۳۹۹۹۳