مردم خوزستان بیشترین آلودگی فلری را تنفس می‌کنند

کمیسیون انرژی مجلس در گزارشی اعلام کرد که ۳۴ درصد گازهای فلر شده کشور در استان خوزستان می‌سوزند.

به گزارش خورنا کمیسیون انرژی مجلس در گزارشی به بررسی گازهای فلر شده در مشعل ها پرداخته و نوشته است روزانه حدود ۴۲ میلیون متر مکعب گاز در کشور روی فلرها دود می شود.

بر اساس نمودار بالا، سهم استان خوزستان از این گاز سوزی ها بیشتر از سایر استانهای کشور است بطوری که ۳۴ درصد گازهای فلر شده، به استان خوزستان اختصاص دارد.

همچنین استان بوشهر با سهم ۲۰ درصدی و هرمزگان با سهم ۱۵ درصدی در رتبه های دوم و سوم رده بندی میزان فلرینگ قرار دارند.

استان های ایلام، فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفته اند