بازداشت یکی دیگر از کارمندان شهرداری بندر امام

دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی از بازداشت یکی دیگر از کارمندان شهرداری این شهر به اتهام تخلفات مالی خبر داد.

به گزارش خورنا محمدرضا جعفری‌اصل دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی امروز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ گفت: در ادامه تحقیقات پرونده تخلفات کارکنان شهرداری بندر امام خمینی (ره)، یک نفر دیگر از کارمندان این شهرداری با دستور قضایی بازداشت شد.

وی اتهام متهم بازداشت شده را تخلفات مالی عنوان کرد.

گفتنی است طی یک ماه گذشته ۲ نفر دیگر از کارکنان این شهرداری به اتهام تخلف مالی بازداشت و همچنین یکی از اعضای شورای شهر بندر امام نیز از عضویت در شورای شهر تعلیق شده‌اند.