یکی از مدیران نزدیک به اصلاح طلبان مدیرعامل فولاد خوزستان می شود؟

به گزارش خورنا گفته می شود یکی از مدیران کنونی استانی که در اواخر دولت روحانی در سال ۱۴۰۱ مورد حمایت استاندار وقت برای تصدی مدیرعاملی فولاد خوزستان بود در آستانه انتصاب به این سمت قرار گرفته است.

این مدیر استانی در تهران ارتباطات نزدیکی با مدیران دولت سابق و نزدیکان هاشمی رفسنجانی دارد و بواسطه حمایت های آخرین استاندار دولت روحانی-سلیمانی دشتکی-، نام وی بعنوان یکی از گزینه های جدی تصدی این مسئولیت مطرح شده بود.