۶۴ درصد مخازن سدهای خوزستان پر شد

مدیرعامل سازمان آب وبرق خوزستان گفت: ظرفیت مخازن سدهای استان با احتساب سد کارون چهار حدود ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ متر مکعب است که در حال حاضر با بارندگی‌های اخیر ۱۳ میلیارد و ۶۲۸ میلیون مترمکعب آن یعنی معادل ۶۴ درصد مخازن پر شده است.

به گزارش خورنا عباس صدریان فر امروز سه‌شنبه هفتم فروردین ۱۴۰۳ در گفتگویی با اعلام این خبر توضیح داد: بعد از بارندگی در ۲۹ ماه آبان سال گذشته عملا ما بارندگی مؤثری در حوزه‌های آبریز نداشتیم که نگرانی‌های برای مردم و کشاورزان ایجاد شد.

وی در ادامه  افزود: با مدیریت خوبی که در سال گذشته اتفاق افتاد حدود ۹۷ درصد مخازن را آبگیری کردیم که همین امر به داد ما رسید و توانستیم خودمان را به بارندگی‌های اخیر برسانیم.

صدریان فر با بیان اینکه در هفته اول فروردین ماه شاهد دو سامانه بارشی به حوزه‌های آبریز منتهی به استان بودیم که استان را تحت تأثیر قرار داد، گفت: سامانه اول در اول فروردین و سامانه دوم، پنج و ششم فروردین بود. باتوجه به پیش بینی‌هایی که شده بود آمادگی‌های لازم  برای مدیریت سیلاب در سطح استان انجام شد.

وی تصریح کرد: در سدهای ما مجموعه افزایش حجمی که در بارش های اخیر اتفاق افتاد تا ساعت ۱۸روز گذشته به یک میلیارد و هشتصد و بیست و سه میلیون و متر معکب رسید، که ترتیب آن در سد کارون هشتصد و هشتاد و نه میلیون مترمعکب، دز چهارصد و هشتادمیلیون، کرخه دویست و ششصد و پنج، مارون صد و شصت و سه و جره بیست و شش میلیون که درمجموعه یک میلیارد و هشتصد و بیست و سه میلیون متر مکعب  است. 

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان عنوان کرد: ظرفیت مخازن ما با احتساب سد کارون ۴ حدود بیست و یک میلیارد و چهارصد میلیون مترکعب است، و هم اکنون با احتساب بارش های اخیر سیزده میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون مترمکعب یعنی معادل ۶۴ درصد مخازن ما پر است و حجم مخازن خالی ما نیز حدود هفت میلیارد و هفتصد و شصت و شش میلیون متر مکعب است‌.

صدریان فر در پایان گفت: رودخانه‌های میانی ما در پایان سردشت فعال شده اند. رود دشت بزرگ هفتصد و پنجاه مترمکعب در ثانیه رسیده است. دبی ما در سد دز پیک سه هزار مترمکعب بر ثانیه را داشتیم که احتمال دارد در روزها آتی از سد دز مقداری خروجی را افزایش بدهیم تا مدیریت سیلاب داشته باشیم.