دبی ورودی سد دز به ۳ هزار مترمکعب رسید

مدیر عامل سد و نیروگاه دز با اشاره به بارش های اخیر گفت: هم اکنون با آورد قابل توجه بارش‌های اخیر، تراز دریاچه سد دز به ۷۲ هزار و ۳۴۰ متر و دبی ورودی این سد نیز به سه هزار متر مکعب بر ثانیه رسیده است.

به گزارش خورنا سعید رئوفی‌نسب امروز دوشنبه ششم فرودین ماه ۱۴۰۳ با اعلام این خبر افزود: دبی خروجی نیروگاه نیز هم اکنون ۵۰ متر مکعب بر ثانیه است که با توجه به آورد رودخانه و با دستور العمل‌های سازمان آب و برق خوزستان احتمال افزایش خروجی وجود دارد.

وی تصریح کرد: حجم تقریبی دریاچه ۲ میلیارد مکعب بود و حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب از حجم دریاچه خالی است.

مدیرعامل سد و نیروگاه دز در پایان تأکید کرد که کنترل وضعیت دریاچه و تولید با توجه به دستورالعمل‌های سازمانی و به نحو مطلوب هم‌اکنون در حال انجام است.