یک اقتصاددان: رشد اقتصادی دولت به دلیل نفت فروشی است نه رشد تولید

یک اقتصاددان با بیان اینکه رشد اقتصادی اعلام شده از سوی دولت ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است گفت: رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت اثرات ملموس مستقیم در جامعه نخواهد داشت.

به گزارش خورنا داود سوری در گفتگو با روزنامه هم میهن گفت: دولت در کنترل تورم موفق نبوده است. همچنین آمارهای منتشرشده در زمینه تولید گویای آن است که رشد اقتصادی کشور ناشی از افزایش درآمدهای نفتی است و نه رشد تولید. آمارها گویاست و پاسخ این سوال را می‌دهد. همان‌طور که می‌دانید تورم همچنان رقم بسیار بالایی دارد و آخرین آمارهای بانک مرکزی در این زمینه، تورم حدود ۵۰ درصد را نشان می‌دهد. اگر بخواهیم یک روند یکسان قابل مقایسه را در نظر بگیریم، شاخص بانک مرکزی چند سال است که تورم ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد که ثابت می‌کند موفقیتی در کاهش تورم وجود نداشته است.

وی افزود: در خصوص رشد اقتصادی نیز باید منتظر بمانیم و آمارهای سالانه را مشاهده کنیم. رشد اقتصادی ایران که به صورت فصلی منتشر می‌شود، عمدتاً رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت و کارگاه‌های بزرگ است. تکلیف فروش نفت که مشخص است و کارگاه‌های بزرگ هم نقش کمتری در اقتصاد کشور دارند. بنابراین نمی‌شود درباره نرخ رشد اظهارنظر قطعی کرد و باید منتظر ماند که آمار سالانه منتشر شود. آنچه مشخص است اینکه امسال توانسته‌ایم فروش نفت مناسبی داشته باشیم و این بر افزایش عدد رشد اقتصادی کشور، تاثیرگذار است. احتمالاً رقم‌های بین ۳ درصد تا ۴ درصد، رقم غیرقابل انتظاری برای امسال نباشد. مسئله مهم این است که ریشه این رشد اقتصادی از کجاست، نه اینکه عدد رشد اقتصادی چقدر است؛ زیرا رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت اثرات ملموس مستقیم در جامعه نخواهد داشت.