بوکسور خوزستانی آماده رویارویی با حریفان در رقابت‌های قهرمانی جهان

بوکسور خوزستان برای کسب سهمیه المپیک فرانسه در مسابقات بوکس قهرمانی جهان رو در روی حریفان خود قرار می‌گیرد.

به گزارش خورنا مسابقات بوکس قهرمانی جهان از فردا، یکشنبه ۱۳ اسفندماه در کشور ایتالیا آغاز می‌شود و مسلم مقصودی در وزن ۷۱ کیلوگرم با حریفان خود به مبارزه می‌پردازد.

این مسابقات اولین مرحله گزینشی المپیک فرانسه محسوب می‌شود و تیم ملی کشورمان با ۶ بوکسور در این رقابت‌ها حضور دارد.

بنابر این گزارش ۲۱ اسفندماه نفرات برتر مسابقات بوکس قهرمانی جهان مشخص می‌شوند.