۶۰ درصد دانش آموزان سیستان و بلوچستان به پایه دوازدهم نمی رسند

مدیرکل سابق امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش گفت: فقر باعث ترک تحصیل گسترده دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان شده است به طوری که 60 درصد دانش آموزان این استان به پایه دوازدهم نمی رسند.

به گزارش خورنا یارمحمد حسین بُر مدیرکل سابق امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش در «نشست مسیر توسعه سیستان و بلوچستان؛ بایدها و نبایدها» اظهار داشت: میانگین درآمد سالانه خانوار شهری کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶۷ میلیون تومان بوده است اما میانگین درآمد سالانه خانوار شهری سیستان و بلوچستان تنها ۱۰۸ میلیون تومان برآورد شده است.

وی افزود: البته وضعیت خانوارهای روستایی که به مراتب بدتر است و در حالی که متوسط درآمد خانوار روستایی کشور در سال گذشته ۹۸.۵ میلیون تومان بوده، متوسط درآمد خانوار روستایی سیستان و بلوچستان تنها ۴۲ میلیون تومان اعلام شده است. به عبارت دیگر خانواده های سیستان و بلوچستانی پس از خراسان شمالی فقیرترین خانواده های ایرانی هستند.

این مدیرکل سابق امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه میانگین درآمد خانوارهای شهری سیستان و بلوچستان در حد خانوارهای روستایی سایر استان هاست و بنیه مالی خانواده های روستایی استان نیز بسیار ضعیف و شکننده است گفت: در این شرایط میزان امید به زندگی در سیستان و بلوچستان بسیار کمتر از میانگین نرخ کشوری است.

حسین بر در پایان یادآور شد: فقر باعث ترک تحصیل گسترده دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان شده است. به طوری که ۶۰ درصد دانش آموزان این استان به پایه دوازدهم نمی رسند و ۱۰ درصد کل جاماندگان از تحصیل کشور در سیستان و بلوچستان زندگی می کنند.