توضیحات دادگستری خوزستان در خصوص سرقت یک دکل نفت

مرکز رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان در خصوص برخی خبرها مبنی بر سرقت یک دکل نفتی در این استان توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خورنا مرکز رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان اعلام کرد:

این دکل جزو اموال عمومی نبوده و متعلق به شرکت سپنتا بین‌الملل که یک شرکت پیمانکار در زمینه دکل‌های حفاری مربوط به بخش خصوصی است، می‌باشد.

این شرکت در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ قرارداد عملیات حفاری جهت حفاری چاه‌های شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را به عهده داشته است.

پس از پایان قرارداد، این شرکت به‌رغم اخطاریه‌های مکرر مبنی بر انتقال دکل‌ها از سوی کارفرما از انتقال دکل‌ها خودداری کرده که به‌عنوان اقدام پیشگیرانه و در جهت جلوگیری از تخریب و سرقت دکل، مقام قضایی دستور به جابجایی دکل داد که شرکت مناطق نفتخیز جنوب با هماهنگی شرکت حفاری ایران، این دکل به یکی از انبارهای شرکت نفت انتقال داده شد.