ساخت شهر ساحلی خلیج فارس در استان هرمزگان

استاندار هرمزگان گفت: برای سرعت دادن به کارهای مرتبط با ساخت شهر مدرن و ساحلی خلیج فارس نیاز است از طریق بسته‌های سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی از ظرفیت این بخش نهایت استفاده را برد.

به گزارش خورنا و به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور مهدی دوستی در دهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با بیان اینکه سکونتگاه‌های جدید ساحلی یکی از نیازهای اصلی کشور است گفت: مهم‌ترین شهر ساحلی که باید بر روی آن تمرکز شود شهر ساحلی خلیج فارس در مجاورت بندرعباس است.

وی افزود: شهر ساحلی خلیج فارس یک شهر ملی با ویژگی‌های خاص است و تاکید داریم شهری مدرن و ویژه باشد که بتواند خود را به عنوان یک شهر شاخص در سطح کشور و منطقه معرفی کند.

استاندار هرمزگان بیان کرد: با توجه به طرحی که برای این شهر آماده شده می‌توان این آرزوی ملی را به حقیقت تبدیل کرد و شهری مدرن تاسیس کرد.

دوستی با تاکید بر اینکه این شهر بستر توسعه خواهد بود و تمام مدیران مرتبط باید برای اجرای این طرح همت داشته باشند تصریح کرد: برای سرعت دادن به کارها نیاز است از طریق بسته‌های سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی از ظرفیت این بخش نهایت استفاده را برد.

وی یادآور شد: در حوزه اعتبارات مرتبط با طرح‌های پژوهشی باید بیشترین اعتبارات صرف مطالعات در خصوص زنجیره‌های ارزش و مهارت ورزی در صنایع باشد تا بتوان بر آن اساس مشکلات این حوزه را کم و به توسعه اشتغال و کارآفرینی کمک کرد.

استاندار هرمزگان موازی کاری در طرح‌های پژوهشی را یک آفت برشمرد و اظهار داشت: دستگاه‌هایی که مطالعات مشترک در خصوص موضوعات یکسان دارند باید از موازی کاری خودداری کرده و از نتایج مطالعات و طرح‌های پژوهشی یکدیگر استفاده کنند تا بودجه مرتبط با طرح‌های پژوهشی به نیازهای اساسی استان در حوزه تحقیق و پژوهش تخصیص یابد.

گفتنی است در این جلسه ۵ دستور کار از جمله بررسی و تصویب طرح امکان سنجی و مکان‌یابی سکونتگاه‌های جدید ساحلی، تصویب و توزیع اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری سال ۱۴۰۲، بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی بند(ج) تبصره ۹ قانون بودجه سال جاری، توزیع اعتبار حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی و تعیین کاربری یک قطعه زمین در پارسیان مورد بررسی قرار گرفت.