سردار علایی: مردم که سربازان یک پادگان نیستند که شما بخواهید همه چیز را برای آنها تعیین کنید

فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه گفت: اگر حکومت و همه دستگاه های حاکمیتی بپذیرند که به سبک زندگی مردم کار نداشته باشند و مردم را آزار و اذیت ندهند و بگذارند مردم زندگی خود را بکنند خیلی از مسائل حل خواهد شد.

به گزارش خورنا سردار حسین علایی، فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه درباره راه‌های افزایش مشارکت مردم در انتخابات گفتگویی با خبرآنلاین انجام داده که بخشهایی از آن را در زیر می خوانیم:

خواست مردم اکثرا همسو با خواسته ها و دیدگاه های اسلامی است . مردم که مخالف اسلام نیستند و با اسلام و قرآن ضدیتی ندارند. ولیکن مردم دوست ندارند که حکومت در همه شئونات آنها مداخله کند. چه لباسی بپوشند، چه نپوشند و چیکار بکنند، مردم که سربازان یک پادگان نیستد که شما بخواهید همه چیز را برای آنها تعیین کنید.

اگر مردم در شرکتی کار می کردند مثل هواپیمایی آنوقت حکومت آنجا می تواند بگوید وقتی برای من خدمت می کنی جه لباسی باید بپوشی. به نظر من اگر حکومت و همه دستگاه های حاکمیتی بپذیرند که به سبک زندگی مردم کار نداشته باشند و مردم را آزار و اذیت ندهند و بگذارند مردم زندگی خود را بگنند خیلی از مسائل حل خواهد شد.

اگر مردم حس کنند که حکومت به سمت اجرای خواسته های آنها می رود مشارکت افزایش پیدا می کند اما اگر حس بکنند حضور شان در انتخابات تاثیری در سیاست ها و اصلاح روش های حکمرانی ندارد نمی دانم چه اتفاقی می افتد.

هر دولتی که بتواند وضعیتی به وجود بیاورد که مردم نسبت به معیشت شان احساس آرامش بیشتری بکنند در رضایت آنها تاثیر خواهد داشت.رضایت هم باعث افزایش مشارکت خواهد شد.