ضوابط جدید انتخاب شهرداران اعلام شد

محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه دولت درباره اصلاح شرایط احراز پُست شهرداری را ابلاغ کرد.

به گزارش خورنا هیأت وزیران در جلسه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب کرد که ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب‌نامه ۱۳۰۷۳۰/ت ۵۴۱۵۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ به شرح ذیل اصلاح شود:

۱. در جزء (۴) بند (د)، عبارت «دو سال سابقه تصدی پُست‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا…» به ابتدای عبارت «هفت سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر» الحاق می‌شود.

۲. در صدر جزء (۵) بند (د)، عبارت «سه سال سابقه تصدی پُست‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا…» به اول عبارت «۹ سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر» الحاق می‌شود.

۳. در صدر جزء (۶) بند (د) نیز عبارت «چهار سال سابقه تصدی پُست‌های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا…» به ابتدای عبارت «۹ سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر» الحاق می‌شود.

بر اساس بند (۴) این مصوبه، متن ذیل به‌عنوان تبصره (۸) ماده (۳) به آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار اضافه و تصریح شده است: افرادی که به‌عنوان شهردار انتخاب و منصوب شده‌اند، مشمول بند (د) این ماده با آخرین اصلاحات و الحاقات آن هستند.

اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی، عدم عضویت در گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آنها، انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح برای مردان، نداشتن محکومیت کیفری مؤثر، دارا بودن حُسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان‌گردان و دخانیات، تأهل و تأیید گزینش از دیگر شروط تصدی پُست شهرداری است.

دولت، فروردین ماه امسال نیز با اصلاح بند (ب) ماده (۳) آیین‌نامه مذکور، داشتن حداقل سن ۳۰ سال تمام برای تصدی سِمَت شهرداری را حذف کرده بود/ایرنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *