حضور ۶۰۰ هزار دانش آموز اتباع خارجی در مدارس ایران

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: در سال جدید تحصیلی مدارس ایران میزبان ۶۰۰ هزار دانش آموز اتباع خارجی است.

به گزارش خورنا رضا مراد صحرایی امروز شنبه یکم مهرماه در مراسم ‌آغاز سال تحصیلی جدید در جمع دانش‌آموزان و مدیران مدرسه شهید امیرکمندی شهرستان بهارستان با بیان اینکه امروز روز تولد دوباره امید و آینده در کشور ماست، اظهار داشت: بیش از ۱۶.۵ دانش آموز حدود یک میلیون معلم، مدیر، معاون مدرسه و کارکنان آموزش و پرورش در بیش از یکصد هزار مدرسه دولتی و غریب به ۲۰ هزار مدرسه غیر دولتی و بیش از ۳ هزار کانون فرهنگی، تربیتی، آموزشی و پرورشی میزبان ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار دختر و حدود ۸.۵ میلیون پسر خواهد بود.

وی افزود: غریب به ۶۰۰ هزار دانش آموز اتباع خارجی به عنوان مهمانان مدارس ایرانی یکی از نکات افتخار آمیر نظام جمهوری اسلامی ایران است.