ساعت اداری خوزستان در طول مهر ماه شناور شد

به گزارش خورنا استانداری خوزستان در بخشنامه‌ای جدید اعلام کرد: با توجه به آغاز سال تحصیلی ساعت اداری در استان در مهرماه به صورت شناور (ساعت ۷ تا ۸ صبح) تعیین شد.

مشاهده جزئیات این بخشنامه در فایل زیر:

CamScanner-09-21-2023-20.16