فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمت مهرماه در استان خوزستان

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی خوزستان از اعزام مشمولان پایه خدمتی مهرماه استان در روز شنبه یکم مهرماه خبر داد.

به گزارش خورنا سرهنگ سید فرشاد موسوی‌تبار با اعلام این خبر اظهار داشت: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ مهر ماه سال ۱۴۰۲دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+۱۰، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

وی افزود: این دسته از مشمولان می‌بایست روز شنبه یکم مهر ماه سال ۱۴۰۲ ساعت ۶ صبح در معاونت وظیفه عمومی استان واقع در شهر اهواز جنب موسسه راهگشا (تعویض پلاک) حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان خوزستان تصریح کرد: مشمولانی که به مراکز آموزش شهید درویش فراجا، مرکز انتظامی استان و سپاه استانی اختصاص یافته‌اند می‌بایست مستقیما به مراکز مزبور مراجعه و نیازی به حضور در این معاونت نمی باشد.

وی بیان داشت: مشمولان اعزامی لازم‌است برگه واکسن مننژیت و دوگانه و اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ آماده به خدمت، برگ محل مراجعه، برگ واکسیناسیون، کارت ملی و شناسنامه، مدارک مربوط به شرایط خاص را به همراه خود داشته باشند.

سرهنگ موسوی‌تبار اذعان کرد: عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.