ممنوعیت صید میگو در صیدگاه‌های خوزستان

سرپرست معاونت صید و بنادر ماهیگیری شیلات خوزستان، از ممنوعیت صدور مجوز صید میگو در صیدگاه‌های استان تا اطلاع بعدی خبر داد.

به گزارش خورنا فلامرز مزارعی گفت: با توجه به اعلام ممنوعیت صید میگوی ببری در صیدگاه‌های استان بوشهر و مشترک بودن صیدگاه بحرکان با این استان، به منظور بهسازی ذخایر میگو و کاهش اثرات تخریبی تور ترال، صدور مجوز صید میگو تا اطلاع بعدی ممنوع است .

وی ادامه داد: هر گونه صید، حمل و نقل و همچنین حمل ادوات صید ترال در صیدگاه‌ها و بنادر صیادی استان خوزستان از تاریخ ۳ مهرماه ۱۴۰۲ ممنوع بوده و یگان حفاظت از منابع آبزیان استان ملزم به برخورد قانونی با متخلفان است