کشف یک حیوان عجیب از ترکیب سگ و روباه در برزیل + فیلم

دانشمندان از کشف حیوانی عجیب از ترکیب سگ و روباه در برزیل خبر دادند

به گزارش خورنا دانشمندان می گویند این اولین بار است که با چنین نمونه ای در طبیعت روبرو شده اند و نام آن را داگکسیم گذاشته اند. فاکس داگ پس از تصادف با یک ماشین در سال ۲۰۲۱ نزد کارشناسان آمد.

برای مدت طولانی، دامپزشکان نمی توانستند بفهمند چه کسی جلوی آنهاست تا زمانی که آزمایش انجام دهند. این حیوان دارای ویژگی های مشخصه روباه و سگ بود.

در همان زمان، معلوم شد که این حیوان دارای ۷۶ کروموزوم است، اگرچه روباه دارای ۷۴ کروموزوم و سگ دارای ۷۸ کروموزوم است.

این حیوان از خوردن غذای معمولی امتناع می‌کرد، اما با لذت جوندگان زنده را می‌گرفت و گاهی نیز مانند سگ پارس می‌کرد.