وجود ۲ هزار کلاس درس تخریبی در استان هرمزگان

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان عنوان کرد: در حال حاضر دو هزار کلاس درس تخریبی در سراسر استان وجود دارد که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و ۳۰۰ کلاس درس هم کمبود است.

به گزارش خورنا مهدی باوقار امروز چهارشنبه ۲۲ شهریورماه گفت: برای سال تحصیلی جدید ۱۳۲ واحد آموزشی با ۳۳۰ کلاس درس در هرمزگان آماده شده است.

وی افزود: امسال هشت هزار و ۲۵۰ دانش آموز در این مدارس نوساز مشغول به تحصیل می‌شوند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان با بیان اینکه بیشترین واحدهای آموزشی ساخته شده در شهرستان‌های بندرعباس، قشم، حاجی آباد و میناب واقع است، تصریح کرد: سه واحد آموزشی بزرگ در شهر بندرعباس با ۵۰ کلاس درس نیز برای سال تحصیلی جدید آماده است.

باوقار اضافه کرد: این مدارس با مشارکت خیران و اعتبارات استانی و ملی ساخته شده است.

وی ادامه داد: اکنون ۸۵۰ کلاس درس جدید در مناطق مختلف هرمزگان در حال ساخت است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان در پایان عنوان کرد: در حال حاضر دو هزار کلاس درس تخریبی در سراسر استان وجود دارد که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و ۳۰۰ کلاس درس هم کمبود است.