نماینده خاش: طالبان حقابه ایران را ندهد، از گزینه‌های روی میز استفاده می‌کنیم

نماینده خاش و نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس احداث سد کمال خان بر روی رودخانه هیرمند را مانع رسیدن آب به ایران دانست و گفت: اگر طالبان در دادن حقابه ایران کوتاهی کند بی گمان طرف ایرانی هم به سایر گزینه‌ها فکر خواهد کرد.

به گزارش خورنا اسماعیل حسین‌زهی با بیان اینکه چند کارگروه متشکل از نمایندگان مجلس و دولت در حال رایزنی با طالبان در خصوص حقآبه ایران هستند افزود: با بررسی چگونگی وضعیت آب افغانستان توسط این کارگروه، باید معادل میزانی که حقآبه ایران است، آب از سوی افغانستان به ایران هدایت شود.

نماینده خاش در ادامه یادآوری کرد: متاسفانه از زمانی که سد کمال‌ خان ساخته شده، مانع از ورود آب به کشور شده‌ و طالبان می‌بایست ضمن اهمیت قائل شدن برای این موضوع، حقآبه ایران را از این سد بدهد.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال که آیا ایران گزینه دیگری جز مذاکره هم دارد؟ گفت: زمانی که طالبان حاضر نباشد اجازه انتقال آب به ایران را بدهد، قطعا از پیشنهادات روی میز استفاده می‌کنیم‌. در بازدیدهای هیات ایرانی از حوزه آبی هیرمند درباره حقآبه ایران و سایر موضوعات صحبت شده‌ که البته در جریان موضوعات دیگر نیستم/خبرفوری