عضو طالبان: به هیچ فردی اجازه فعالیت حزبی در افغانستان نمی‌دهیم

سرپرست وزارت عدلیه طالبان در سخنانی مدعی شد که چون مردم افغانستان احزاب سیاسی را نمی‌پذیرند لذا ما به هیچ فرد یا گروهی جواز فعالیت حزبی در این کشور نخواهیم داد.

به گزارش خورنا عبدالحکیم شرعی در یک برنامه‌ تلویزیونی موسوم به “حساب‌دهی دولت به ملت” قانون اساسی حکومت پیشین را غیر شرعی دانست و گفت: در این قانون اساسی هیچ ماده قانونی یافت نمی‌شد که در آن به کتاب الله یا سنت رسول و یا فقه حنفی استناد شده باشد.

وی در ادامه همچنین خاطر نشان کرد که به هیچ فرد یا گروهی در افغانستان جواز فعالیت حزبی را نخواهیم داد چراکه مردم ما احزاب سیاسی را نمی‌پذیرند.

سرپرست وزارت عدلیه طالبان در پایان نیز مدعی شد که تنها علت ویرانی افغانستان وجود همین احزاب سیاسی است.