آخرین وضعیت سدهای خوزستان: همه خوب به جز کرخه

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: امسال در مجموع ۱۹ میلیون متر مکعب آب به مخازن سد‌های استان وارد شده که در مقایسه با پارسال ۵۹ درصد بیشتر و حدود هفت درصد نسبت به میانگین بلند مدت کاهش بوده است.

به گزارش خورنا عباس صدریان فر امروز شنبه ۱۳ خرداد با اعلام این خبر توضیح داد: میزان ذخیره آب در زنجیره سد کارون حدود ۱۱.۸ میلیارد متر مکعب و میزان پرشدگی در این زنجیره حدود ۹۸ درصد و ظرفیت خالی نیز حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب است.

وی وضعیت سد دز را مشابه سد کارون دانست و اظهار کرد: میزان ذخیره آب در این سد دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون متر مکعب و معادل حدود ۱۰۰ درصد پرشدگی است، در مارون نیز ذخیره آب حدود یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون متر مکعب و حدود ۱۰۰ درصد پرشدگی است.

مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان در پایان با بیان اینکه وضعیت سد کرخه متفاوت تر از سایر سد‌های استان است توضیح داد: امسال حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب از حجم مفید سد کرخه پر شده است که معادل ۱۹ درصد کل حجم مفید سد بوده و درحال حاضر شرایط این سد نشان دهنده خشکسالی است.