جزئیات کسر خدمت جدید برای سربازان متاهل

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: از اول خرداد ماه سربازان وظیفه متاهل علیرغم دریافت ۲ ماه کسر خدمت تاهل، تا پایان سال ۱۴۰۴ نیز به ازای تعداد فرزندان از تسهیلات کسرخدمت جدید بهره مند می شوند.

به گزارش خورنا سردار تقی مهری با اعلام این خبر توضیح داد: سربازان وظیفه حین خدمت می توانند از ۳ ماه کسر خدمت برای فرزند اول، ۴ ماه کسرخدمت برای فرزند دوم و ۵ ماه کسرخدمت برای فرزند سوم بهره مند شوند.

وی افزود: این تسهیلات صرفا به سربازان وظیفه حین خدمت اعطاء می شود و این افراد می توانند با ارائه مدارک لازم به یگان خدمتی از کسر خدمت سربازی استفاده کنند.