مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان تغییر کرد

به گزارش خورنا مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی امروز چهارشنبه سوم خرداد ماه طی حکمی جلیل اسلامی عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی را به سمت سرپرست بنادر و دریانوردی استان خوزستان و منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) منصوب کرد.

پیش از این بهروز آقایی این سمت را برعهده داشت.