ساعت کاری جدید ادارات و مراکز آموزشی خوزستان اعلام شد

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خوزستان ساعت کاری جدید فعالیت ادارات و دستگاه های اجرایی استان را اعلام کرد

به گزارش خورنا سید احمد موالی زاده گفت: تا اطلاع بعدی ساعت فعالیت ادارات، سازمان ها، شرکت ها، شهرداری ها و دستگاه های اجرایی استان به استثنای بیمارستان ها و مراکز درمانی، آموزشی، آتش نشانی ها، واحدهای تولیدی، عملیاتی، خدمات رسان و نوبت کاری از ساعت ۷ تا ۱۵ اعلام میشود.

وی افزود: با توجه به الزام قانونی کارکرد ادارات به میزان ۴۴ ساعت در هفته ساعات باقیمانده نیز در قالب دورکاری محاسبه میشود.

معاون استاندار خوزستان تصریح کرد: ساعت فعالیت بانک ها نیز بر اساس تصمیمات شورای هماهنگی بانک های استان خواهد بود.