خواننده قدیمی ایرانی برای همیشه از ایران رفت

عباس قادری خواننده پر خاطره کوچه بازاری ایران ‎برای همیشه از ایران ‎مهاجرت کرد.

به گزارش خورنا شهرام قادری پسر این خواننده قدیمی ایرانی با تایید این خبر گفت: آمریکا و شهر لُس آنجلس مقصد این هنرمند ایرانی است.

گفتنی است ترانه «زیارت» یکی از آثار پرطرفدار این استاد موسیقی کوچه بازاری ایران است.