فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان معرفی شد

سرتیپ دوم دوستعلی جلیلیان به عنوان فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان معرفی شد.

به گزارش خورنا با حکم سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران سرتیپ دوم “دوستعلی جلیلیان” به عنوان فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان معرفی شد.

پیش از این سردار محمدقنبری فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود. و سردار جلیلیان نیز فرمانده انتظامی شهر ری بود که به عنوان فرمانده انتظامی این استان معرفی شد.