محراب استاندار خوزستان شد

حسینی‌محراب در جلسه امروز هیات دولت به‌ عنوان استاندار جدید خوزستان معرفی شد.

به گزارش خورنا علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز چهارشنبه هفتم دی ماه ۱۴۰۱ در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: با پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران، علی‌اکبر حسینی‌محراب که دارای سوابقی در دولت است به عنوان استاندار جدید خوزستان انتخاب شد.

گفتنی است پیش از این صادق خلیلیان به‌ عنوان استاندار خوزستان فعالیت داشت.