پدر کیان پیرفلک به بیمارستانی در تهران اعزام شد

مدیر داخلی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی گلستان اهواز گفت: میثم پیرفلک یکی از مجروحان حادثه تروریستی شهرستان ایذه، به منظور ادامه روند درمان به یکی از بیمارستان‌های استان تهران اعزام شد.

به گزارش خورنا دکتر جواد شریعتی با اعلام این خبر توضیح داد: با توجه به وضعیت فعلی میثم پیرفلک و بنابر درخواست خانواده وی، این مجروح جهت ادامه روند درمان به پایتخت انتقال یافت.

مدیر داخلی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی گلستان اهواز به وضعیت دیگر مجروحان این حادثه نیز اشاره کرد و افزود: تعداد ۲ نفر از مجروحان این حادثه در بخش‌های اورولوژی و جراحی عروق بستری هستند و شرایط مطلوبی دارند اما یک نفر از مجروحان همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری و به وسیله دستگاه ونتیلاتور (تنفس مصنوعی) تحت درمان می‌باشد.