دید مردان و زنان چه تفاوتهایی باهم دارند؟

نشنال جئوگرافیک نوشت: طبق یک مطالعه جدید، مردان و زنان واقعا همه چیز را یکسان نمی‌بینند در این مطالعه محققان می‌گویند که زنان در تشخیص رنگ‌ها بهتر عمل می‌کنند، در حالی که مردان در ردیابی اجسام با حرکت سریع و تشخیص جزئیات از راه دور برتر هستند و سازگاری‌های تکاملی احتمالاً با گذشته شکارچی و گردآورنده ما مرتبط است.

این مطالعه که توسط پروفسور آبراموف، استاد روانشناسی کالج بروکلین انجام شد، جوانان با بینایی طبیعی را از طریق مجموعه ای از آزمایشات مورد بررسی قرار داد.

در آزمایش‌های رنگی، مردان و زنان تمایل داشتند رنگ‌های متفاوتی را به اشیاء مشابه نسبت دهند؛ این تیم در آخرین شماره مجله Biology of Sex Differences نتیجه می‌گیرد: «در اکثر طیف مرئی مردها به طول موج کمی بیشتر از زنان نیاز دارند تا رنگ مشابهی را تجربه کنند».

از آنجایی که طول موج‌های طولانی‌تر با رنگ‌های «گرم‌تر» مرتبط است، برای مثال، رنگ نارنجی ممکن است برای یک مرد قرمزتر از یک زن به نظر برسد. به همین ترتیب، چمن برای زنان تقریباً همیشه سبزتر از مردان است.

این مطالعه همچنین نشان داد که مردان در تشخیص سایه‌های موجود در مرکز طیف رنگی: آبی، سبز و زرد مهارت کمتری دارند.

جایی که مردان درخشیدند، تشخیص جزئیات با تغییر سریع از دور بود. این تیم این مزیت را به رشد نورون در قشر بینایی نسبت می دهد که توسط هورمون‌های مردانه تقویت می‌شود. این تیم خاطرنشان کرد، از آنجایی که مردان با تستوسترون همراه هستند، به ویژه، آنها با ۲۵ درصد نورون های بیشتری در این ناحیه مغز نسبت به زنان متولد می شوند.