نماینده اهواز: دولت نگاه ویژه خود به خوزستان را در عمل نشان دهد

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: خوزستان امروز با مشکلات فراوانی روبرو است و دولت باید نگاه ویژه خود به خوزستان را در عمل نشان بدهد.

به گزارش خورنا سید کریم حسینی یا بیان این مطلب یادآور شد: اینکه استانداری خوزستان ویژه شود خوب است ولی برای حل مشکلات کافی نیست.

وی افزود: البته مشکلات امروز خوزستان حاصل سالها ندانم کاری است که در این استان به وقوع پیوسته ولی ما از دولت انتظار داریم تا مسائل را برطرف نماید.

نماینده مردم اهواز ، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: خوزستان که قطب کشاورزی و صنعت کشور است امروز با مشکل کم آبی شدید روبرو شده و این می تواند به کل کشور ضربه بزند.

حسینی در پایان گفت: مردم چشم امید به این دولت بسته اند و باید عملکرد مدیران سبب امیدواری بیش از پیش آنان شود.