تغییر ساعت کاری ادارات خوزستان از ۱۶ خرداد

ساعت کاری ادارات خوزستان از روز دوشنبه ۱۶ خرداد تا ۱۵ شهریورماه از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح الی ۱۳ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.

به گزارش خورنا امروز پنجشنبه ۱۲ خرداد استانداری خوزستان اعلام کرد: براساس تصویب هیات وزیران و مصوبات جلسه اضطراری ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان در تاریخ یازدهم خردادماه و درخواست مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان درخصوص جابجایی ساعت کاری ادارات، به منظور مدیریت بهینه مصرف، کاهش بار شبکه و مصرف انرژی، پایداری شبکه برق، جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته و یا وقوع حوادث احتمالی، بدینوسیله موارد ذیل جهت اجرا و اقدام ابلاغ می‌شود.

۱. از تاریخ ۱۶ خردادماه لغایت ۱۵ شهریورماه زمان فعالیت اداری از ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه صبح لغایت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تعیین و ابلاغ می‌گردد. لازم است مابقی ساعت کاری موظف هفتگی کارکنان، به صورت دور کاری انجام شود.
۲. ساعات کار مراکز امدادی، درمانی، بهداشتی، آتش‌نشانی‌ها، اورژانس ۱۱۵، بیمارستان‌ها و بخش‌های عملیاتی دارای نوبت کاری، تولیدی و ارائه دهنده خدمات شهری شهرداری‌ها بدون تغییر و به شیوه سابق خواهد بود.
۳. دستگاه‌های اجرایی مشمول، موظف به انجام رعایت دقیق ساعت کاری اعـلام شده می‌باشند.علاوه بر آن لازم است تا مدیران نظارت کامل و دقیق بر خاموشی کلیه وسایل سرمایشی و برقی غیر ضروری پس از پایان ساعات کار اداری و همچنین کاهش مصرف برق در ساعات کار اداری را معمول نمایند.
۴. کلیـه دستگاه‌های مشمول، موظف به کاهش حـداقل ۳۰ درد مصرف برق در سـاعات ادارب، نسبـت به مصرف دوره مشابه سـال گذشته و کاهش حداقل شصت درصد ۶۰ درصد مصرف جاری در ساعات غیر اداری می‌باشند.
۵. کلیـه دستگـاه‌های مشمـول جـهت تحقق صـرفه جویی ابـلاغ شـده، نسبت به اجـرای بـرنامه‌های بهینه سازی و مدیریت مصرف، استفاده از مولدهای برق در اختیار، تعدیل مصرف برق دستگاه‌های
سرمایشی، تعدیل روشنایی ساختمان‌ها، خاموش کردن تجهیزات برقی اضافی، بکارگیری ذخیره‌ساز
انرژی و قابلیت‌های مهـار(کنترل) از راه دور و اینترنت اشیا برای مدیریت مصرف برق اقدام نمایند.
۶. شـرکت‌های بـرق منطقه‌ای، تـوزیع نیـروی بـرق استـان و اهــواز مـوظف به نصـب شمـارشگـرهای هـوشمند و تجهـیزات قطـع و وصل از راه دور، تشکـیل گروه‌های کاری جهت پایش و
کنترل مصـرف مشترکین مشمول تا سقف ابلاغی بوده و نتیجه را هر ۱۵ روز به اینجانب گزارش نمایند.
۷. درصورت عدم رعایت سقف تعیین شده توسط دستگاه‌های مورد اشاره شرکت‌های برق نسبت به پیگیری موضوع برابر ضوابط قانونی اقدام نمایند.
۸. صدا و سیمای مراکز خوزستان و آبـادان با همکاری شـرکت‌های بـرق و به صورت مستمر نسبت به اطلاع‌رسانی موثر، آگاه‌سازی عمومی و آموزش روش‌های کاهش مصرف برق به ویژه در ساعات پربیننده اقدام نمایند.