رئیس شورای تامین دام کشور:

صادرات دام در ایران چیزی شبیه به جوک است

رئیس شورای تامین دام کشور گفت: در کشور ما که دامدار و تولید کننده با سختی های فراوان اقدام به تولید می‌کند و سپس دولت و نمایندگان مجلس بر روی صادرات آنها عوارض سنگین می گذارند بی‌گمان پروژه صادرات چیزی شبیه به جوک است.

به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز منصور پوریان عصر امروز جمعه ششم اسفند ۱۴۰۰ در نشست خبری دومین روز دهمین نمایشگاه نهاده‌های دامی و کشاورزی خوزستان اظهار کرد: برطبق آخرین آمار سازمان دامپزشکی در حدود ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار رأس دام سبک و ۹ میلیون راس دام سنگین گوشتی و شیری در کشور وجود دارد.

وی تعداد دام سبک بز کشور را ۲۳ میلیون راس عنوان کرد و یادآور شد: این تعداد بز با توجه به میزان مراتع کشور، جمعیت بسیار بالایی است و می‌تواند باعث تخریب هرچه بیشتر مراتع موجود شود.

رئیس شورای تامین دام کشور بیان کرد: در حال حاضر ما واردات گوشت قرمز نداریم چراکه تولید داخل به اندازه کافی نیاز کشور را تامین می‌کند و اگر وارداتی نیز صورت گرفته تنها گوشت یخ زده و آنهم به صورت زیرزمینی است.

پوریان ضمن اشاره به مازاد تولید گوشت قرمز در کشور گفت: سیاست گذاران کشور به خصوص وزارت جهاد کشاورزی با تصمیمات خلع الساعه و نادرست به جای اینکه مازاد گوشت کشور را جذب کنند تنها باعث از بین رفتن این سرمایه‌های ملی می‌شوند.

وی تصریح کرد: خرید حمایتی و صادرات دو راهکار مناسب برای حل مازاد تولید گوشت قرمز کشور است که دولت علیرغم شعارهای فراوان ولی در عمل هیچ کاری را در این زمینه انجام نداده است.

رئیس شورای تامین دام کشور در پایان اظهار کرد: در کشور ما که دامدار و تولید کننده با سختی های فراوان اقدام به تولید می‌کند و سپس دولت و نمایندگان مجلس بر روی صادرات آنها عوارض سنگین می گذارند بی‌گمان پروژه صادرات چیزی شبیه به جوک است.