معاون وزیر بهداشت خبر داد:

آغاز واکسیناسیون کودکان ۵ ساله در کشور

معاون بهداشت وزارت بهداشت از ابلاغ دستورالعمل واکسیناسیون کودکان پنج ساله و بالاتر به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد و گفت: واکسیناسیون این گروه سنی از امروز رسما در کشور آغاز می شود.

به گزارش خورنا دکتر کمال حیدری با بیان این خبر توضیح داد: باتوجه به موافقت وزیر بهداشت و نیز تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا، در مرحله اول واکسیناسیون گروه سنی بالاتر از ۹ سال آغاز شد و از امروز نیز واکسیناسیون گروه سنی بالاتر از پنج سال در کشور انجام می شود و انتظار داریم که والدین، نسبت به تزریق واکسن به فرزندان شان اقدام کنند.

وی افزود: واکسن های مورد تایید برای گروه سنی بالاتر از پنج سال در کشور، پاستوکووک و سینوفارم است و میزان تزریق و فاصله بین دو نوبت، مشابه گروه های سنی بالاتر و بالغین است.