استاندار خوزستان خبر داد:

کاهش ظرفیت حمل و نقل عمومی در شهرهای قرمز و نارنجی خوزستان

استاندار خوزستان عنوان کرد: وسایل حمل و نقل عمومی در شهرهای قرمز و نارنجی استان باید با ۶۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند و گرنه مرتکب تخلف شده‌اند.

به گزارش خبرنگار خورنا از اهواز صادق خلیلیان امروز شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ در پایان ستاد کرونا خوزستان گفت: وضعیت گسترش سویه اومیکرون در استان بسیار جدی است و مردم باید از عادی انگاری و شرکت در تجمعات خودداری کنند..

وی یادآور شد: سویه اومیکرون کرونا علیرغم شدت بیماری زایی کمتر ولی همه‌گیری بسیار سریعی دارد که می‌تواند به مرگ و میر نیز منجر شود.

استاندار خوزستان در پایان از غیرحضوری بودن فعالیت مراکز آموزشی در شهرهای قرمز و نارنجی استان خبر داد و افزود: وسایل حمل و نقل عمومی نیز در این شهرها باید با ۶۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند و گرنه مرتکب تخلف شده‌اند.