هنر خوشنویسی ایران ثبت جهانی شد

پرونده هنر خوشنویسی ایران با نام «برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران» در شانزدهمین جلسه کمیته بین دولتی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به ثبت رسید.

به‌ گزارش خورنا پرونده برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی ایران، به مجموعه اقداماتی اشاره دارد که طی چند دهه گذشته برای پاسداری از این هنر ایرانی اسلامی در ایران جریان داشته و تداوم دارد.

ثبت این پرونده ملی ضمن تایید دستاوردهای فرهنگی نهادهای متولی خوشنویسی ایران اعم از نهادهای دولتی و به ویژه مردم نهاد، هنر خوشنویسی ایران را نیز به ثبت در فهرست میراث جهانی رسانده است.

برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی ایران» هفدهمین عنصر فرهنگی ناملموس ایران است که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است و پیش از آن نیز آئین باستانی نوروز، ردیف‌های موسیقی سنتی ایران، آئین پهلوانی و زورخانه‌ای، هنر نمایشی آئینی تعزیه، مهارت فرش‌بافی کاشان، مهارت فرش‌بافی فارس، موسیقی بخشی‌های خراسان شمالی، دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی در خلیج فارس، نقالی و قصه‌گویی اجرایی ایرانی، آئین قالی‌شویان مشهد اردهال، فرهنگ پخت نان لواش، آئین نوروز (با تکمیل پرونده) برای دومین بار، هنر ساختن و نواختن کمانچه، چوگان، بازی سوار بر اسب همراه با روایت‌گری و موسیقی، ساختن و نواختن دو تار ایرانی، هنر نگارگری (مینیاتور) و آئین زیارت کلیسای تادئوس مقدس نیز در این فهرست ثبت شده‌اند.