رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز خبر داد:

بستری ۱۵۰ بیمار کرونایی در خوزستان/ بیمارستان رازی به دو بخش سبز و کووید تقسیم شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از بستری ۱۵۰ بیمار کرونایی در بیمارستانهای خوزستان خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد ۷۹ در بخش های عادی و بقیه در بخش های ویژه بستری هستند.

به گزارش خورنا دکتر فرهاد ابول نژادیان امروز شنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۰ در نشست ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا اظهار کرد: بر اساس آخرین رنگ بندی وزارت بهداشت، برای دومین هفته پیاپی کلیه شهرهای خوزستان در وضعیت آبی از نظر شیوع کرونا قرار گرفتند که یکی از علل این وضعیت انجام واکسیناسیون عمومی است بنابراین از هم استانی ها می خواهیم هر چه سریعتر برای تزریق واکسن اقدام کنند.

وی با اشاره به تعداد کم بیماران بستری در بیمارستان های خوزستان، افزود: در حال حاضر ۱۵۰ بیمار محتمل و قطعی در بیمارستان های خوزستان بستری هستند که ۷۹ نفر از این تعداد در بخش های عادی و ۷۱ در بخش های ویژه بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: تاکنون ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار دوز واکسن به خوزستانی ها تزریق شده است که بر این اساس تاکنون ۸۱.۲ درصد افراد بالای ۱۸ سال حداقل یک دوز واکسن را تزریق کرده اند.

ابول نژادیان بیان کرد: بیمارستان رازی که نخستین سنگر در بحث بیماری کرونا است و از هفته گذشته بخش هایی از این بیمارستان سبز اعلام شده است و در یک هفته گذشته نیز یک چهارم مراجعه کنندگان به این بیمارستان بیماران غیرکرونایی بودند.

وی تصریح کرد: این بیماران شامل بخش زنان و زایمان، نوزادان مرافبت های ویژه، مسمومیت ها هستند و روز گذشته نیز ۵۰ درصد افراد پذیرش شده در بیمارستان رازی غیر کرونایی بودند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در پایان گفت: اکنون ۱۰ درصد تعداد بیماران بستری در این بیمارستان غیر کووید هستند و مردم اطمینان داشته باشند که این بیمارستان به دو بخش سبز و کووید تقسیم شده است.