بازگشت بخشی از بیمارستان رازی اهواز به چرخه ارائه خدمات عادی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: خوشبختانه در پی تداوم روند کاهشی بیماران مبتلا به کرونا در استان خوزستان بخشی از بیمارستان رازی اهواز که در دو سال اخیر سنگر اصلی دفاع از بیماران در برابر تهاجم کرونا بود به چرخه ارائه خدمات عادی بازگشت‌.

به گزارش خورنا و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دکتر فرهاد ابول نژادیان با بیان این خبر تصریح کرد: درحال حاضر بخش زنان و زایشگاه مجهز و آماده پذیرش بیمار میباشد‌. بیماران مسمومیت نیز باهماهنگی اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان رازی هدایت و اعزام خواهند شد.

وی ادامه داد: ارائه خدمات به بیماران ترومایی ساده نیز آغاز شده که بدون نیاز به بستری، اقدامات اولیه آنها انجام خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: هم اکنون بیمارستان به دو بخش سبز و بخش بیماران مبتلا به کووید ۱۹ تقسیم شده است. بیماران مبتلا به کرونا عمدتا در بخش‌های آی سی یو بستری هستند و بخش‌های عادی شامل زنان، زایشگاه و جراحی در حال حاضر خالی از بیمار بوده و فقط در بخش های عفونی و داخلی حدود ده تا پانزده بیمار بستری هستند.

دکتر ابول نژادیان افزود: همچنین از تعداد هفت آی سی یو بیمارستان، یکی از آی سی یوها خالی و دیگری به بیماران غیرکووید اختصاص یافته و در دیگری تنها یک بیمار بستری است، سه مورد دیگر در حال ارائه خدمات به بیماران هستند.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر تعداد بیماران کووید ۱۹ در خوزستات به میزان قابل توجهی کاهش یافته و تمامی شهرها در وضعیت آبی قرار دارند که جای خوشحالی دارد و امیدواریم با تداوم روند واکسیناسیون و مراعات پروتکل های بهداشتی، وضعیت آرام فعلی ادامه داشته باشد.