سرپرست هئیت ورزش دانش آموزی استان خوزستان منصوب شد

طی حکمی از سوی حسین بابوئی رئیس فدارسیون ورزش دانش آموزی جواد بحرانی بعنوان سرپرست هئیت ورزش دانش آموزی استان خوزستان منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه امروز با حضور نماینده فدارسیون دانش آموزی ،معاون تربیت بدنی اداره کل استان، ،کارشناس مسئولان و کارشناسان اداره کل و نواحی چهارگانه در سالن تربیت اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان برگزار شد.

بحرانی از معلمان شایسته و توانمند استان خوزستان است