رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خبر داد:

کاهش ۴۰ تا ۴۵ درصدی آب کشت پاییزه در خوزستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خشکسالی امسال را در ۵۰ سال اخیر بی سابقه‌ترین دانست و عنوان کرد: امسال میزان آب تعیین شده برای کشت پاییزه خوزستان نسبت به پارسال ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خورنا خدارحم امیری زاده گفت: آب مصرفی کشاورزی خوزستان از حوضه‌های بالادستی استان تامین می‌شود که امسال با توجه به کاهش بارندگی و کاهش آورد سدها ها این میزان در سالجاری از سوی سازمان آب و برق خوزستان برای کشت پاییزه کمتر شده است.

وی خشکسالی امسال را یکی از بی سابقه‌ترین خشکسالی‌ها در ۵۰ سال اخیر دانست و عنوان کرد: میزان آب تعیین شده برای کشت پاییزه امسال در مقایسه با سال گذشته ۴۰ تا ۴۵ درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ضمن اشاره به ممنوعیت کشت چغندر قند و کلزا در حوزه آبریز دز گفت: این محدودیت‌ها براساس الگوی کشت تهیه شده و کشاورزان نیز به خوبی رعایت کرده‌اند.

امیری زاده در پایان خاطر نشان کرد: تامین آب باغات، نخیلات و کشت‌های دائمی مشکلی ندارد و آب مورد نیاز آنها نیز تامین شده است.