دومین کاپ قهرمانی کشور به همت دوندگان نونهال ایذه ای در خوزستان ماند

خورنا_خوزستان با درخشش دختران ایذه‌ای با کسب ۵ مدال طلا، ۴ نقره و ۲ برنز بر سکوی نخست مسابقات دو و میدانی نونهالان دختر منطقه ۵ کشور قرار گرفتند، تیم دوم خوزستان میز با کسب ۲ نفره و ۵ برتر عنوان ششم را به خود اختصاص داد.

نتایج انفرادی دوندگان مقام آور ایذه در مسابقات کشوری

? مقام اول ۴٠٠ متر کشور
آیناز عالیپور (۱/٠۲/۵۴)

?مقام اول ۱۵٠٠مترکشور
مریم احمدی (۴/۴۹/۵۲)

?مقام اول دوی امدادی کشور
(آیناز عالیپور/مریم احمدی/ فیروزه پورحدادی/فاطیما خسروی)

?مقام اول ۳٠٠٠متر کشور
هانیه شهپری (۱۱:۳۴:۸۳)

?مقام دوم ۱٠٠مترکشور
فاطیما خسروی وفا(۱۳:۳۶)

?مقام دوم ۳٠٠٠متر کشور
سامیا شهپری(۱۱:۴۳:٠٠)

?مقام سوم ۱٠٠ متربامانع کشور
فیروزه پورحدادی(۱۳:۳۶)

? مقام سوم پرش طول کشور
سیما موسوی(۴/۴۴)

?مقام سوم پرتاب نیزه کشور
نرگس موسوی(۲٠:۹۵)

انتهای پیام/