کودکان کار ساماندهی می‌شوند

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی از تشکیل کمیته ساماندهی کودکان کار در مجلس خبر داد.

به گزارش خورنا سید کریم حسینی با بیان این خبر اظهار کرد: امروز چهارشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی میزبان وزیر دادگستری بود که در این جلسه موضوع کودکان کار بررسی و وظایف دستگاه‌های اجرایی مختلف مشخص شد.

وی در پایان تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد برای ساماندهی کودکان کار کمیته‌ای مرکب از مجلس، دستگاه‌های مربوطه و قوه قضائیه تشکیل شود تا برنامه جامعی را در این زمینه به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.